"Service van MPS techniek, dat is méér dan technisch onderhoud"

Als productiebedrijf wilt u zich bezig houden met uw kernactiviteit, zorgen dat uw kwalitatief hoogwaardig product op tijd bij de klant is. Een goed onderhouden machinepark is hierbij onmisbaar. Samen met ons supportteam zetten onze servicemonteurs zich graag in om u van dienst te zijn en het beste uit uw machine te halen!

Werkwijze

Wanneer u contact met ons opneemt, neemt onze servicecoördinator uw klacht aan en beoordeelt hij of het probleem op afstand kan worden opgelost. Wanneer de problemen niet op afstand kunnen worden opgelost, wordt één van onze service monteurs ingepland om het probleem op locatie op te lossen.

Onderhoud

Een goed onderhouden machinepark draagt bij aan minder stilstand en minder storingen. Periodieke inspectie en preventief onderhoud zijn hierbij onmisbaar. Ons team bestaat uit professioneel VCA-gecertificeerde collega’s die u graag het (periodiek) onderhoud uit handen nemen.

Aan de hand van opgestelde inspectielijsten worden jaarlijks inspecties uitgevoerd om de conditie van de machines te controleren en waar nodig onderhoud uit te voeren. De resultaten van deze inspectie worden in een inspectierapport vastgelegd zodat u een transparant overzicht heeft van de benodigde onderhoudswerkzaamheden.

Op basis van uw behoeften worden het aantal jaarlijkse onderhoudsbezoeken met u afgestemd. Wij dragen zorg voor de planning en de uitvoering van het onderhoud en doen zoveel mogelijk ons best om het onderhoud om eventuele stilstand heen te plannen.

Storing

Wij  doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw machines zo goed mogelijk draaien. Bij vragen en of storingen helpen wij u snel en doeltreffend.

Storingsmeldingen kunt u telefonisch aan ons doorgeven via het nummer: +31 180 510455 of per mail naar: service@mpstechniek.nl. Bij het doorgeven van een storingsmelding is het belangrijk dat u de gegevens van het machine-identificatie plaatje benoemd. Deze gegevens zijn essentieel om u goed van dienst te kunnen zijn.

Mocht er onverhoopt geen identificatieplaatje van MPS aanwezig zijn op de loopwagen of de elektrische besturingskast dan staat het nummer ook op het voorblad van het elektrisch schema. Heeft uw machine geen elektrisch schema en geen identificatieplaatje dan graag een foto van het machineplaatje van de machine zelf.

Als het een ouder meetsysteem betreft, een MPS 2010 of 4010 o.i.d.  bevind zich op de achterzijde een sticker waarop bouwjaar en serienummer staat. Ook is dan van belang dat indien mogelijk de bedrijfsnaam van de eerste koper vermeld wordt. Dit in verband met het feit dat ons technisch archief in het verleden op bedrijfsnaam gesorteerd is.

Onze service-coördinator inventariseert hoe we u het meest efficiënt én effectief kunnen helpen.  Daarbij behoort het op afstand inloggen in de machine tot een van de mogelijkheden. Softwarematige en/ of elektronische storingen kunnen zo snel worden gedetecteerd en waar mogelijk opgelost.

Revisie

Revisie  of een “upgrade” van een machine kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de aanschaf van een nieuwe machine vanuit kostenoverwegingen. Kapotte of versleten onderdelen worden vervangen en de machine wordt zoveel mogelijk aangepast naar uw wensen en eisen.