“Service van MPS: dat is méér dan technisch onderhoud”

Als productiebedrijf wilt u zich bezig houden met uw kernactiviteit, zorgen dat uw kwalitatief hoogwaardig product op tijd bij de klant is. Een goed onderhouden machinepark is hierbij onmisbaar.

 

Storing

Storingsmeldingen kunt u telefonisch aan ons doorgeven via het nummer: +31 180 510455 of per mail naar: service@mpstechniek.nl. Bij het doorgeven van een storingsmelding is het belangrijk dat u de gegevens van het machine-identificatie plaatje benoemd. Deze gegevens zijn essentieel om u goed van dienst te kunnen zijn.

Het machine identificatie plaatje vindt u op de loopwagen of op de elektrische besturingskast en ziet er als volgt uit:

Mocht er onverhoopt geen identificatieplaatje van MPS aanwezig zijn op de loopwagen of de elektrische besturingskast dan staat het nummer ook op het voorblad van het elektrisch schema.
Heeft uw machine geen elektrisch schema en geen identificatieplaatje dan graag een foto van het machineplaatje van de machine zelf.

Als het een ouder meetsysteem betreft, een MPS 2010 of 4010 o.i.d.  bevind zich op de achterzijde een sticker waarop bouwjaar en serienummer staat. Ook is dan van belang dat indien mogelijk de bedrijfsnaam van de eerste koper vermeld wordt. Dit in verband met het feit dat ons technisch archief in het verleden op bedrijfsnaam gesorteerd is.

Onze service-coördinator inventariseert hoe we u het meest efficiënt én effectief kunnen helpen.  Daarbij behoort het op afstand inloggen in de machine tot een van de mogelijkheden. Softwarematige en/ of elektronische storingen kunnen zo snel worden gedetecteerd en waar mogelijk opgelost.

Onderhoud op locatie

Ons team bestaat uit professioneel VCA-gecertificeerde collega’s die u graag het (periodiek) onderhoud uit handen nemen. (Preventief) onderhoud draagt bij aan minder storingen of uitval van uw machines. Wij voeren op contractbasis jaarlijkse inspecties uit om de conditie van de machines te controleren en waar nodig onderhoud uit te voeren. De uitkomst van deze vooropname wordt vastgelegd in een inspectierapport zodat u een duidelijk en transparant overzicht heeft van de benodigde onderhoudswerkzaamheden.

Revisie

Revisie  of een “upgrade” van een machine kan een aantrekkelijk alternatief zijn voor de aanschaf van een nieuwe machine vanuit kostenoverwegingen. Kapotte of versleten onderdelen worden vervangen en de machine wordt zoveel mogelijk aangepast naar uw wensen en eisen.