Bij het doorgeven van een storingsmelding is het belangrijk dat u de gegevens van het machine-identificatie plaatje benoemd. Deze gegevens zijn essentieel om u goed van dienst te kunnen zijn.

Storingsmeldingen kunt u telefonisch aan ons doorgeven via het nummer: +31 180 55 27 86 of per mail naar: service@mpstechniek.nl.

Mocht er onverhoopt geen identificatieplaatje van MPS aanwezig zijn op de loopwagen of de elektrische besturingskast dan staat het nummer ook op het voorblad van het elektrisch schema. Heeft uw machine geen elektrisch schema en geen identificatieplaatje dan graag een foto van het machineplaatje van de machine zelf.

Als het een ouder meetsysteem betreft, een MPS 2010 of 4010 o.i.d.  bevind zich op de achterzijde een sticker waarop bouwjaar en serienummer staat. Ook is dan van belang dat indien mogelijk de bedrijfsnaam van de eerste koper vermeld wordt. Dit in verband met het feit dat ons technisch archief in het verleden op bedrijfsnaam gesorteerd is.

Onze service-coördinator inventariseert hoe we u het meest efficiënt én effectief kunnen helpen.  Daarbij behoort het op afstand inloggen in de machine tot een van de mogelijkheden. Softwarematige en/ of elektronische storingen kunnen zo snel worden gedetecteerd en waar mogelijk opgelost.